Yasuhito Tsuge – Taiyo Kikaku Tokyo

Dentsu Isobar